Ren Utøver
Ren Utøver er et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Programmet benyttes i dag av utøvere og organisasjoner over hele verden. Gjennom korte og morsomme opplæringsmoduler/case vil du lære det viktigste innen antidoping. Når du har fullført alle casene, vil dette bli registrert og du vil finne ditt kursbevis som PDF i portalen. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på en gang. Dersom du ikke kan kjøre casene online, kan du laste dem ned.


Other Languages Click here...


NB! Ren Utøver er ikke oppdatert i henhold til regelverk med virkning fra 1. januar 2015. Antidoping Norge og Anti-Doping Danmark samarbeider med Transform om å utvikle et helt nytt e-læringsprogram. Dette vil være klart til lansering i løpet av første kvartal 2015. I denne perioden kan det oppstå noen tekniske problemer med den eldre versjonen, vi beklager dette.

Vennligst logg inn for å starte. Din e-postadresse vil bare brukes for å identifisere deg som bruker.